SOFTWARE DEVELOPMENT

Нашиот пристап започнува со набљудување на целокупната слика и упростување на процесот. Таквата анализа ни овозможува да предложиме решение и платформа кои одговараат на вашите барања и се во рамките на дефинираниот буџет.

MOBILE DEVELOPMENT

Нашите мобилни решенија овозможуваат да се искористи целиот потенцијал на мобилните уреди. Ние предлагаме различни пристапи и технологии во развој на мобилни апликации, веб или апликациски, со оглед на корисничкото искуство и леснотија на користење.

USER INTERFACE DESIGN

UX дизајнот има за цел да се создаде идеална врска помеѓу софтверот и тие што кои го користат, правејќи го софтверот како едноставeн да се разбере и пријатен за употреба. Акцентот не е само на изгледот, но исто така и на функционалноста на апликациите.

CONSULTING

Сите наши инженери имаат високо образование, бројни сертификати за технологии во рамките на нашето портфолио, како и значително искуство. Таквите знаења, ние сме во состојба да ги пренесеме на нашите клиенти преку консултантски услуги.

ШТО НИЕ РАБОТИМЕ


Нашиот тим е составен од професионалци со над 10 години искуство во развој на софтвер. Со стекнатото искуство го изградивме нашиот пристап за справување со предизвиците на управување со проекти, со комбинирање на сегменти на Agile, Lean и Unified методолошки процеси.